دیروز اشکذر بودم حدودا پارسال هم به اونجا رفته بود ولی در مقایسه با پارسال حجم اسب ها خیلی زیاذتر شده بود ولی متاسفانه اکثریت باشگاه ها با کمبود محل نگهداری اسب ها یا همون استبل مواجه بودن.به طوری که در بعضی باشگاه ها استبل های سیار آماده کرده بودن که به نظر من اصلا محل مناسبی برای پانسیون نبود.
امیدوارم این پیام به گوش مسولین هییت سوارکاری یزد به ویژه اشکذر برسد......