یزدفردا "پنجمین دوره مسابقات اسب‌دوانی شهرستان یزد صبح امروز 7تیر 1389،در دو گروه اسب‌های عرب و تركمن در شاهدیه برگزار شد.
به گزارش میرجلیلی خبرنگاریزدفردا "در این مسابقات 40 راس اسب در هشت كورس با یكدیگر به رقابت پرداختند كه در گروه اسب‌های عرب، اسب مشكی با سواركاری


سیدامیرمحمد میرجلیلی اول و اسب توسن با سواركاری رضا میرجلیلی دوم و اسب ارمغان با سواركاری جواد میرجلیلی سوم شدند.
در گروه اسب‌های تركمن نیز اسب فرزین خان با سواركاری سیدمرتضی حراجی، نگین اشكذر با سواركاری محمدحسین تیموری و اسب ایران با سواركاری سیدمهدی میرجلیلی مقام‌های اول تا سوم را از آن خود كردند.

در این مسابقات همچنین از اسب تیزپا با سواركاری علی میرجلیلی نیز تجلیل شد.
گفتنیست این مسابقات با مدیریت باشگاه سوار کاری ستاره شهر شاهدیه برگزار می شود . چمعی از جوانان شهر شاهدیه با مراجعه به خبرنگار یزد فردا از زحمات هیئت مدیر این باشگاه بویژه سید احمد میرجلیلی و سید حسین سهروردی تشکر و قدردانی نمودند .

ادامه عکس ها در ادامه مطلب: