طبق رسوم چندین ساله در مهریز در روز 15 شعبان هر سال اسبها را به خیابان آورده و به اجرای حرکات نمایشی میپردازند.محل برگذاری این نمایش معمولا در خیابانهای اصلی شهر است...

ادامه عکس ها در ادامه مطلب....

: