ــ به مناسبت گرامیداشت عید غدیر خم مسابقات كورس اسب سورای در مهریز برگزار شد.

 در این مسابقات 30 سواركار با هم رقابت كردند كه در پایان ودر كورس اول 1000 متر سید سعید كمالیان /اصغر زارع وعلی محمد معزی ودر كورس دوم 1000 متر علی زارع /مسعود زارعزاده وابوالفضل زارعین مقام های اول تا سوم را كسب كردند.